Tractrice Trainingsacteer ACademie | TTAC

Trainingsacteren vind ik een prachtig vak.
Een trainingsacteur helpt iemand ervaring op te doen die aanzetten tot nieuw gedrag of inzicht geven in gedrag.
In leersituaties biedt een trainingsacteur drama- en gesprekstechnieken aan om de deelnemer bij te staan in hun ontwikkeling.

De vaardigheden van een trainingsacteur vragen training en onderhoud.
En er komt best het een en ander kijken om dit vak goed en gedegen uit te voeren.

Vandaar dat ik de TTAC heb opgericht.
Mijn kennis en kunde over het vak, de didactische vaardigheden als docent en de liefde voor #hetmooistevakvandewereld, maken dat ik die graag overbreng aan anderen.


Onderstaand vind je informatie over de TTAC basisopleiding tot trainingsacteur en verdiepende modules.
Op aanvraag kan ik ook een workshop op maat verzorgen.Basisopleiding tot trainingsacteur 2024

Wanneer is trainingsacteren iets voor jou? Download de brochure 2024 voor uitgebreide informatie over het vak trainingsacteren en over de opleiding tot trainingsacteur

Download het inschrijfformulier 2024 voor de opleiding tot trainingsacteur

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Annelies Kaan, Telefoon: 06 134 98 662
ttac@tractrice.nl

Basisopleiding tot trainingsacteur 2025

In het voorjaar van 2025 start de 10-daagse opleiding van TTAC.
De inhoud van deze opleiding wordt mede bepaald door het profiel van de trainingsacteur op de website van de Nederlandse Vereniging tot Trainingsacteur en door de beroepspraktijk.
Dit betekent feedbackvaardigheden ontwikkelen door onder andere veel te oefenen met simulaties, werkvormen en veel gebruikte modellen en theorieën. Het vak blijft in ontwikkeling en de opleiding zal zich steeds aanpassen aan die ontwikkelingen.
Deelnemers die beginnen aan de opleiding hebben niet dezelfde opleiding of dezelfde werkervaring. De opleiding houdt rekening met elke individuele deelnemer door het geven van persoonlijke aandacht en ruimte voor ieders individuele ontwikkeling.

Download de brochure 2025 voor uitgebreide informatie over het vak trainingsacteren en over de opleiding tot trainingsacteur

Download het inschrijfformulier 2025 voor de opleiding tot trainingsacteur

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Annelies Kaan, Telefoon: 06 134 98 662
ttac@tractrice.nl
Data basisopleiding trainingsacteren TTAC najaar 2024

Voor informatie en deelname: maak een afspraak voor een intake gesprek via ttac@tractrice.nl of 06 13 49 86 62.

Cursusdagen: 09.00 tot 16.30 uur (met een globale indeling van het lesprogramma)
dag 1: 7 september kennismaken met het vak, feedback, warming-up, werkvormen
dag 2: 14 september voorbereiding, introductie, werkvormen, goede bedrijfskennis
dag 3: 21 september agressie en grensoverschrijdend gedrag
dag 4: 28 september assessmentacteren, coaching en mediation
dag 5: 4 oktober modellen: o.a. Roos van Leary, PIP, DISC
dag 6: 5 oktober het ondernemerschap
dag 7: 12 oktober afsluitend assessment
De cursus wordt gegeven in Amersfoort
Brochure 2024 TTAC
Inschrijfformulier 2024 voor de opleiding trainingsacteur


Data 2025 10 daagse opleiding tot trainingsacteur
In het voorjaar van 2025 zijn de volgende cursusdagen gepland:
Zaterdag 22 februari
Zaterdag 1 maart
Zaterdag 15 maart
Zaterdag 29 maart
Zaterdag 5 april
Zaterdag 12 april
Zaterdag 3 mei
Zaterdag 10 mei
Zaterdag 17 mei
Zaterdag 24 mei

In het najaar van 2025 zijn de volgende cursusdagen gepland:
Zaterdag 30 augustus
Zaterdag 6 september
Zaterdag 13 september
Zaterdag 27 september
Zaterdag 4 oktober
Zaterdag 11 oktober
Zaterdag 25 oktober
Zaterdag 1 november
Zaterdag 15 november
Zaterdag 22 november

De cursusdagen TTAC 2025 zijn van 09.30 tot 16.00 uur en worden gegeven in Amersfoort
Brochure TTAC 2025
Inschrijfformulier 2025 voor de opleiding trainingsacteurCursusmodule Onderlaag


Samen met Improduct ontwikkelde TTAC de module Onderlaag.
Een training over de onderlaag in de communicatie
We communiceren wat af. En meestal komen we zo effectief tot goede afspraken, weten we waar we aan toe zijn, en bevordert dat een goede samenwerking.
Meestal, niet altijd. Er kan sprake zijn van RUIS waardoor je niet altijd zeker bent of dingen begrepen zijn zoals ze werden bedoeld. Ruis kan effectieve samenwerking verstoren.
Wat is dan precies ruis?

Er is in communicatie een onderlaag en een bovenlaag.
BOVEN is alles wat we kunnen waarnemen. Wat we zien, horen, ruiken, proeven enzovoorts wordt door iedereen zo waargenomen. Daar zit overeenstemming.
In een nagesprek zal men zich die dingen in grote lijnen gezamenlijk herinneren.
Bovenlagen zijn voor iedereen zichtbaar. Dat gaat over Procedure en Inhoud.

ONDER laat zich niet zo makkelijk herkennen.
Onderlagen zijn ongrijpbaar, het Proces, wat speelt zich hier nu echt af en is wel voelbaar in de interactie. Als buitenstaander krijg je er niet echt grip op. Dit ervaren we als ruis.

Ruis kan ontstaan door onuitgesproken gedachtes, aannames, meningen en veronderstellingen. Als dat niet open op tafel wordt gelegd en besproken kunnen we een unheimisch gevoel hebben dat er iets speelt waar we de vinger niet op kunen leggen. Hoe krijg je dit zo snel mogelijk boven tafel?
De Engelsen zeggen het zo mooi: Put the fish on the table before it stinks. Want laten we wel wezen: de vis moet snel schoon, om niet te gaan stinken.

Data en prijzen module onderlaag
Datum: 2 november 2024
Tijd: 10.00 tot 13.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: TTAC workshopruimte in Amersfoort
Kosten: € 125,- excl 21% BTW

Om in te schrijven of meer informatie: ttac@tractrice.nl


Game-acteren


In game-acteren worden acteurs ingezet die snel kunnen schakelen naar verschillende rollen, goed kunnen organiseren en op tempo kunnen werken.
Game-acteren vraagt dus ook andere vaardigheden dan bij trainingsacteren.

Na afloop van deze workshop heb je geoefend met:
  • het geven van actie feedback,
  • verschillende rollen spelen in kort tijdsbestek,
  • je voorstellen aan de deelnemers in je rol,
  • een waardering geven voor de performance en het teamwork van de deelnemers.
Luister ook het interview dat met mij werd gehouden over game-acteren

Data en prijzen module Game-acteren:
Datum: 19 oktober 2024
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: TTAC workshopruimte in Amersfoort
Kosten: € 250,- excl 21% BTW

Inschrijven: ttac@tractrice.nl


Spelverdieping


Een (trainings)acteur is zijn eigen instrument. Om goed aan te sluiten bij en de deelnemer te helpen in zijn ontwikkeling is het belangrijk dat je jouw instrument goed beheerst en deze blijvend onderhoudt.
De workshop Spelverdieping biedt hiertoe de mogelijkheid. In twee dagdelen ga je aan de slag met status, onderlaag en bovenlaag, geloofwaardig spel, schakelen en nog veel meer.
Ook krijg je persoonlijke feedback op jouw spel en kun je hiermee meteen gaan oefenen.
Deze workshop is ook heel geschikt voor (beginnende) acteurs.

Data en prijzen module Spelverdieping
Datum: 23 november
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: TTAC workshopruimte in Amersfoort
Kosten: € 250,- excl 21% BTW

Inschrijven: ttac@tractrice.nl
contact
Annelies Kaan
T: 06 134 98 662
info@tractrice.nl
KvK: 32142773